RODAC Hobbygarage

-Het lidmaatschap staat open voor een ieder die aan het zelf (of laten) sleutelen aan het motorvoertuig mogelijk plezier beleeft of in ieder geval tracht het autorijden financieel aantrekkelijk te houden.

-Het lidmaatschap kan ingaan op elk gewenst tijdstip waarbij de verschuldigde contributie per jaar wordt verrekend.

-Het lidmaatschapsjaar gaat in op de datum van inschrijving en kan geschieden door het invullen van een aanmeldingsformulier en incassomachtiging en tegen contante betaling, voor het 1e jaar, van de verschuldigde contributie voor 2019 € 72,50 en éénmalig inschrijfgeld ten bedrage van € 15,00 totaal dus € 87,50.

-Dit alles moet ingeleverd worden aan de balie in de garage.

-Na 2 tot 3 weken kan het lidmaatschapsbewijs worden afgehaald, tot het pasje gereed is kan op het tijdelijk inschrijf formulier gebruik gemaakt worden van de faciliteiten, dus na volledig invullen van de inschrijf formulieren en contante betaling kunt u gelijk aan de slag, een en ander is dan wel afhankelijk of er op dat moment een brug of box beschikbaar is.  

-Het lidmaatschap voor het eerste jaar moet contant worden voldaan.

-RODAC beschikt niet over een PIN betaalmogelijkheid.

-Na een jaar wordt het lidmaatschap, zonder tijdige opzegging, stilzwijgend met telkens een jaar verlengd. Hiervoor moet bij inschrijving een machtiging tot automatische incasso worden ondertekend.

Zonder afgifte van een incassomachtiging is een lidmaatschap niet mogelijk!.

-Het lidmaatschap is per auto, dus bij 2 auto's is 2 maal lidmaatschap.   

-Het lidmaatschap is all-in !!!, dat wil zeggen dat er geen extra kosten zijn voor het gebruik van een brug of box en standaard gereedschap. 

-Eventuele toekomstige wijzigingen in voertuig en/of adres kunnen middels een mutatieformulier opgegeven worden, de administratiekosten hiervoor bedragen € 3,50.

-Opzegging dient schriftelijk aan het 
secretariaat, uiterlijk 6 weken voor het aflopen van de lidmaatschapsperiode, te geschieden onder inlevering van het lidmaatschapspasje. Het lidmaatschap loopt van de maand van inschrijving tot 1 jaar daarna, zie hiervoor uw lidnummer, bijvoorbeeld XXXX-06 dan is het lidmaatschap in Juni ingegaan. 

Rotterdamsche Droogdok Automobiel Club | rodac@hobbygarage.nl